İADE VE GERİ ÖDEME POLİTİKASI

 

Tüketici'nin Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde ürünün ambalajı açılmamış ve kullanılmamış bir şekilde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkı ve iade hakkı vardır. 


Ancak kanunen belirli bazı mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsalar dahi, kanunen cayma hakkı yoktur. Kullanımı sağlanmış ürünlerde cayma hakkınızın bulunmadığını özellikle ve önemle belirtmekle birlikte aşağıda kanunen cayma hakkı kullanılamayan mal ve hizmetlerin tam listesini de bilginize sunuyoruz.  


Yasal mevzuat uyarınca cayma hakkı kullanılamayan mal ve hizmetler : a) Tüketici'nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar b) Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar c) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar d) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar e) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler f) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve g) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.  


Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple Ürün'e ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul ettiğimiz takdirde Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapmak hakkımız vardır. 


Cayma halinde ilgili Ürün'ün azami on (10) gün içerisinde geri gönderilmesi zorunludur. Cayma hususundaki açık bildirim yukarıda belirttiğimiz iletişim adreslerimize ve telefonla bildirim yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde ürünün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile irsaliye/fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  


Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder.  


Yukarıda belirttiğimiz şekil ve şartlar dahilinde Tüketici tarafından süresinde ve usulüne uygun yapılması kaydı ile, cayma bildiriminin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün teslim masrafları, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Tüketici'ye iade edilir. Ancak, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda Tüketicinin istifade ettiği indirim/iskonto kampanyası (bedelsiz, hediye ürün, 2 al 1 öde ve benzeri gibi) asgari tutarının altına düşülmesi halinde, ilgili kampanya kapsamında tahsil edilmemiş uygulanan indirim/iskonto tutarının ve bedelsiz ürünün bedelinin tamamı Tüketiciye iade edilecek tutardan mahsup edilerek Tüketici’den alınır Tüketici'nin alışverişi neticesinde kazandığı hediye çeki, alışveriş kuponu, ödül puanı ve benzeri varsa tamamı iptal olunur, kullandığı hediye çeki, alışveriş kuponu, ödül puanı ve benzeri varsa bunun tutarının tamamı veya parasal değerleri iade edilecek meblağdan mahsup edilerek geri alınır. Mahsubun yetmediği hallerde Tüketici'nin alışverişindeki ödeme aracından (kredi kartı, bankomat kartı ve benzeri dahil) tahsilat yapılır.  


Yukarıda belirttiğimiz tüm hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilecektir.